ЕСЕ

Любов до Батьківщини у кожної людини виникає в свій час. З першим ковтком материнського молока починає прокидатися любов до Батьківщини. Спочатку це відбувається несвідомо: подібно до того, як рослина тягнеться до сонця, дитина тягнеться до батька і матері. Підростаючи, він починає відчувати прихильність до друзів, до рідної вулиці, села, міста.
І тільки дорослішаючи, набираючись досвіду і знань, він поступово усвідомлює найбільшу істину – свою приналежність до матері-Вітчизни, відповідальність за неї. Так народжується громадянин-патріот.
Сьогодні майже кожен громадянин нашого суспільства усвідомлює необхідність володіння навиками військової справи.
Моя мета – формування та виховання самодостатньої особистості, спроможної аналітично й оцінно сприймати дійсність, здорової фізично та розвиненої морально, здатної робити правильний життєвий вибір.
Робота, спрямована на виховання патріотизму у людини – це любов і жертовність, пізнання, творення, втілення мрій, ідеалів, справедливості та краси у життя суспільства.
Сучасна держава потребує висококваліфікованих фахівців із основ військової справи, професіоналів, здатних захистити все нове і прогресивне, готових до накопичення та отримання нових ідей, самопізнання та самооцінки. Переконаний, що досягає успіхів той учитель, який здатний до аналізу своєї діяльності, саморозвитку, вдосконалення себе як особистості і як професіонала. Тому своїм обов’язком вважаю створення всіх умов для успішного розвитку учнів, їх пізнавальної активності, навчальної мотивації, самореалізації та самовдосконалення.

Немає коментарів:

Дописати коментар